Ubezpieczenie

W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie mogą przystąpić do ubezpieczenia NNW. Wysokość składki wynosi 51,00 zł.
Ubezpieczenie opiewa na kwotę 18 000,00 zł – szczegóły w linku

Szczegółowe warunki ubezpieczenia 
oraz
opis procedury zgłaszania szkody znajdują się w załączonych linkach.

Wpłatę można uiścić przelewem na rachunek bankowy szkoły w terminie do 20 września.

Konto: Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Romka Strzałkowskiego
Konto: 55 1610 1133 2018 0140 2733 0001

Zgłoszenie szkody – druk w linku

Skip to content