Ubezpieczenie NNW

W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie oraz pracownicy szkoły mogą przystąpić do ubezpieczenia NNW.

Ubezpieczenie opiewa na kwotę 19 000,00 zł, a wysokość  składki wynosi 48,00 zł.

Szczegółowe warunki ubezpieczenia oraz opis procedury zgłaszania szkody znajdują się w załączonym linku oraz pliku (firma Colonnade, wariant drugi ubezpieczenia).

Wpłatę można uiścić przelewem na rachunek bankowy szkoły w terminie do 20 września na rachunek:

  • Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Romka Strzałkowskiego
    55 1610 1133 2018 0140 2733 0001

W tytule przelewu należy wpisać “Ubezpieczenie NNW” oraz imię i nazwisko ubezpieczanego ucznia lub pracownika.

UBEZPIECZENIE NIE JEST OBOWIĄZKOWE.

Skip to content