mLegitymacja

Szkoła zawarła porozumienie o współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji w zakresie wydawania mLegitymacji. Aplikacja już jest dostępna, pod tym >>linkiem<< znajdziecie jej opis.

W celu uzyskania mLegitymacji, należy wysłać wiadomość mailową na adres: mlegitymacje@wci.pl zgodnie z poniższym wzorem:

— wzór —
Temat wiadomości: [klasa] [nazwisko] [imię] np. 2a Kowalski Jan
Treść wiadomości:
Imię:
Drugie imię:
Nazwisko:
PESEL:
Nr legitymacji:
Data ważności: rrrr-mm-dd (np. 2021-09-01)
Data wydania wersji papierowej legitymacji: rrrr-mm-dd
— koniec wzoru —


Trzy ostatnie dane znajdziecie na swoich aktualnych papierowych legitymacjach.

W przypadku nowego ucznia, który nie posiada jeszcze papierowej wersji legitymacji, oraz nie chce jej otrzymać, wystarczy wysłanie maila zgodnie ze wzorem, z pominięciem trzech ostatnich informacji.


Do wiadomości należy załączyć odpowiednio zatytułowane zdjęcie w formacie jpeg lub jpg o wielkości max 5 MB.

Prawidłowy tytuł zdjęcia: [klasa][nazwisko][imię] np. 2a_Kowalski_Jan

Jeżeli nie posiadacie zdjęcia paszportowego w wersji cyfrowej, to możecie zrobić je w warunkach domowych, korzystając z poniższej aplikacji.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie mlegitymacja_2-1024x358.jpg

Zdjęcie do mLegitymacji można uzyskać przy pomocy Bezpłatnego Generatora. Mogą z niego skorzystać wszyscy uczniowie uczęszczający do szkoły biorącej udział w programie mLegitymacja.

Jesteś ciekaw, jak działa Bezpłatny Generator do zdjęć? Jest to nowoczesne narzędzie, które pozwala przygotować zdjęcia spełniające kryteria fotografii do mLegitymacji. Działanie kreatora jest oparte na sztucznej inteligencji, która automatycznie usuwa tło ze zdjęcia, a następnie zamienia je na białe. Oprócz tego, generator dobiera odpowiednią wagę oraz rozmiar fotografii.

Fotografia do mLegitymacji powinna spełnić kilka wymogów. Warto pamiętać o:

  • wzroku zwróconym na wprost (najlepiej patrzeć wprost do obiektywu),
  • równomiernym oświetleniu twarzy,
  • zamkniętych ustach,
  • równo ustawionej twarzy ‒ nie można jej przechylać na boki,
  • zdjęciu różnego rodzaju nakryć głowy.

Obsługa Bezpłatnego Kreatora do zdjęć nie wymaga posiadania specjalnych umiejętności, dlatego każdy z pewnością poradzi sobie z przygotowaniem zdjęcia do mLegitymacji. Co trzeba zrobić, by wykonać taką fotografię?

  1. Uruchom przeglądarkę internetową w swoim telefonie.
  2. Wejdź na stronę Bezpłatnego Kreatora do zdjęć poprzez link https://passport-photo.online/pl/zdjecie-do-mlegitymacji.
  3. Wybierz fotografię ze swojego smartfona lub kliknij  przycisk “zrób zdjęcie” w celu wykonania nowego zdjęcia.
  4. Pobierz przygotowaną fotografię.
  5. Wykorzystaj ją do zdjęcia w Twojej mLegitymacji.

Wykonanie zdjęcia przy pomocy Bezpłatnego Kreatora jest znacznie łatwiejsze, niż kiedykolwiek wcześniej, bo nie musisz nawet wychodzić z domu! Cały proces przebiega bardzo sprawnie i nie trwa dłużej niż minutę!

Bezpłatny Generator zdjęć do mLegitymacji możesz znaleźć pod adresem:https://passport-photo.online/pl/zdjecie-do-mlegitymacji

Skip to content