mLegitymacja

Szkoła zawarła porozumienie o współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji w zakresie wydawania mLegitymacji. Aplikacja już jest dostępna, pod tym >>linkiem<< znajdziecie jej opis.

W celu uzyskania mLegitymacji, należy wysłać wiadomość mailową na adres: mlegitymacje@wci.pl zgodnie z poniższym wzorem:

— wzór —
Temat wiadomości: [klasa] [nazwisko] [imię] np. 2a Kowalski Jan
Treść wiadomości:
Imię:
Drugie imię:
Nazwisko:
PESEL:
Nr legitymacji:
Data ważności: rrrr-mm-dd (np. 2021-09-01)
Data wydania wersji papierowej legitymacji: rrrr-mm-dd
— koniec wzoru —


Trzy ostatnie dane znajdziecie na swoich aktualnych papierowych legitymacjach.
Dodatkowo do wiadomości należy załączyć odpowiednio zatytułowane zdjęcie w formacie jpeg lub jpg o wielkości max 5 MB.

Prawidłowy tytuł zdjęcia: [klasa][nazwisko][imię] np. 2a_Kowalski_Jan

Jeżeli nie posiadacie zdjęcia paszportowego w wersji cyfrowej, to możecie zrobić je w warunkach domowych, korzystając z poniższej aplikacji.

Udostępniamy uczniom bezpłatne narzędzie online umożliwiające łatwe, szybkie i samodzielne wykonanie zdjęcia do mLegitymacji.


Kreator zdjęć do mLegitymacji

Z usługi mogą bezpłatnie korzystać wszyscy uczniowie szkoły. W celu wykonania zdjęcia wystarczy zrobić selfie smartphonem na dowolnym tle. Kreator z tak zrobionego zdjęcia przygotuje zdjęcie spełniające wymogi określone przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Skip to content