Oferta edukacyjna

Szkoła jest bezpłatna, a klasy są nieprofilowane, dzielone na grupy zgodnie z wyborem przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym. W roku szkolnym 2020/2021 utworzone zostaną cztery klasy pierwsze.

Publiczne Liceum im. Romka Strzałkowskiego nie jest objęte cyfrowym naborem, dlatego należy wybrać inne szkoły średnie w naborze elektronicznym, a niezależnie od tego wyboru, złożyć w sekretariacie naszej szkoły formularz rekrutacyjny.

Przedmioty, rozszerzenia

  • realizujemy dwa języki obce: j. angielski – obowiązkowy dla wszystkich uczniów, a realizowany w zakresie rozszerzonym; drugi język do wyboru (j. hiszpański, j. niemiecki);
  • każdy uczeń czteroletniego liceum (dotyczy absolwentów szkoły podstawowej) wybiera dwa lub trzy przedmioty rozszerzone z listy: j. polski, matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, historia, wos, filozofia;
  • informatyka w klasie pierwszej realizowana jest w wymiarze dwóch godzin tygodniowo – podstawa programowa poszerzona jest o urządzenia techniki komputerowej;
  • zajęcia na pływalni odbywają się raz w tygodniu;
  • obóz integracyjny – dla wszystkich kandydatów odbędzie się w wakacje, jeszcze przed rozpoczęciem nauki

Kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły: 618 47 53 86 lub 698 642 000

Skip to content