Zasady rekrutacji, kryteria, punktacje


Rekrutacja w roku 2020 została zakończona. 

Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Romka Strzałkowskiego nie ustala dodatkowych kryteriów i progów punktowych. Nie będą organizowane również egzaminy i testy kompetencyjne.

W czasie trwania wyjątkowej sytuacji związanej z pandemią, dokumenty prosimy wysyłać do szkoły drogą elektroniczną.
W formularzu rekrutacyjnym należy wypełnić wszystkie rubryki, wygenerować go klikając „wyślij formularz”, następnie wydrukować i podpisać. Taki podpisany dokument można zeskanować lub zrobić wyraźne zdjęcie i wysłać na email: rekrutacja@wci.pl

Formularz zgłoszeniowy – link do pobrania.

Nasza szkoła nie uczestniczy w naborze elektronicznym i nie widnieje w spisie szkół średnich prowadzonych przez miasto Poznań oraz powiat poznański.

Przedmioty, rozszerzenia

  • każdy uczeń czteroletniego liceum wybiera dwa lub trzy przedmioty rozszerzone z listy: j. polski, matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, historia, wos, filozofia;
  • realizujemy dwa języki obce: j. angielski – obowiązkowy dla wszystkich uczniów, jest realizowany w zakresie rozszerzonym; drugi język do wyboru (j. hiszpański, j. rosyjski, j. niemiecki) od podstaw lub kontynuacja;
  • informatyka w klasie pierwszej realizowana jest w wymiarze dwóch godzin tygodniowo – podstawa programowa poszerzona jest o urządzenia techniki komputerowej;
  • zajęcia na pływalni nie są obowiązkowe i odbywają się raz w tygodniu;
  • obóz integracyjny – obowiązkowy dla wszystkich kandydatów odbędzie się w wakacje, jeszcze przed rozpoczęciem nauki

Szczegółowy rozkład realizacji godzin z każdego przedmiotu w klasie 1, 2, 3 i 4: link do planu nauczania