Informacje o szkole

 • szkoła jest bezpłatna;
 • dwie lokalizacje do wyboru: w Poznaniu i Suchym Lesie;
 • srebrna tarcza w rankingu portalu edukacyjnego Perspektywy na rok 2020 i 2018
 • złota tarcza w rankingu portalu edukacyjnego Perspektywy na rok 2019
 • w każdym roku szkolnym, uczeń z najwyższą średnią w szkole otrzymuje Stypendium Prezesa Rady Ministrów;
 • uczniowie, którzy spełnili trzy warunki: uzyskali średnią ocen co najmniej 5,0, mają frekwencję powyżej 90% oraz ocenę z zachowania minimum b.dobrą, otrzymują comiesięczne stypendium finansowe;
 • realizujemy dwa języki obce: j. angielski jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów, a realizowany w zakresie rozszerzonym; drugi język do wyboru: j. hiszpański, j. rosyjski, j. niemiecki;
 • każdy uczeń czteroletniego liceum wybiera dwa lub trzy przedmioty rozszerzone z listy: j. polski, j. angielski, matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, historia, wos, filozofia;
 • informatyka w klasie pierwszej realizowana jest w wymiarze dwóch godzin tygodniowo – podstawa programowa poszerzona jest o urządzenia techniki komputerowej;
 • zajęcia na pływalni Cityzen w Poznaniu i aquaparku Octopus w Suchym Lesie odbywają się raz w tygodniu, są płatne, ale nie są obowiązkowe;
 • obóz integracyjny – dla wszystkich kandydatów odbywał się w wakacje, jeszcze przed rozpoczęciem nauki.

Zapraszamy do złożenia formularza rekrutacji