Formularz rekrutacji do LO

Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Romka Strzałkowskiego prowadzi rekrutację bezpośrednią. W tym celu należy:

> wypełnić poniższy formularz,

> wydrukować go i podpisać (podpisuje uczeń oraz opiekun/rodzic),

> wysłać na adres e-mail szkoły: rekrutacja@wci.pl,

> każdy uczeń w ciągu tygodnia od wysłania podpisanego formularza otrzyma e-maila z potwierdzeniem rozpoczęcia procesu rekrutacji.


Formularz rekrutacyjny

  • Dane osobowe kandydata

  • Date Format: DD dash MM dash YYYY
  • Adres zamieszkania kandydata

  • Dane matki / prawnej opiekunki kandydata

  • Adres zamieszkania matki / opiekunki (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania kandydata)

  • Dane ojca / prawnego opiekuna kandydata

  • Adres zamieszkania ojca / opiekuna (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania kandydata)

  • W ZAKRESIE ROZSZERZONYM ZAMIERZAM REALIZOWAĆ NASTĘPUJĄCE PRZEDMIOTY :

  • JAKO DRUGI JĘZYK OBCY WYBIERAM :

Skip to content