Formularz rekrutacji do LO

Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Romka Strzałkowskiego nie jest objęte cyfrowym naborem, dlatego należy:

> wypełnić poniższy formularz (pozycje z *gwiazdką są wymagane; basen, religia i etyka nie są obowiązkowe),
> kliknąć „wyślij formularz” – system automatycznie wyśle wypełniony formularz na podany e-mail kandydata,
> wydrukować go i podpisać (podpisuje uczeń oraz opiekun/rodzic),
> tak wypełniony dokument należy zeskanować i wysłać na adres e-mail szkoły: rekrutacja@wci.pl,
> jeśli formularz został już wysłany, a kandydat chciałby dokonać w nim zmian, należy jeszcze raz wypełnić, podpisać i wysłać go do szkoły z wyraźną ręczną adnotacją w tytule maila: „POPRAWIONE”

Formularz rekrutacyjny

  • Dane osobowe kandydata

  • Date Format: DD dash MM dash YYYY
  • Adres zamieszkania kandydata

  • Dane matki / prawnej opiekunki kandydata

  • Adres zamieszkania matki / opiekunki (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania kandydata)

  • Dane ojca / prawnego opiekuna kandydata

  • Adres zamieszkania ojca / opiekuna (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania kandydata)

  • W ZAKRESIE ROZSZERZONYM ZAMIERZAM REALIZOWAĆ NASTĘPUJĄCE PRZEDMIOTY :

  • JAKO DRUGI JĘZYK OBCY WYBIERAM :