Publiczne liceum ogólnokształcące

  • szkoła jest bezpłatna;
  • dwie lokalizacje do wyboru: w Poznaniu i Suchym Lesie;
  • srebrna tarcza w rankingu portalu edukacyjnego Perspektywy na rok 2020 i 2018
  • złota tarcza w rankingu portalu edukacyjnego Perspektywy na rok 2019
  • w każdym roku szkolnym, uczeń z najwyższą średnią w szkole otrzymuje Stypendium Prezesa Rady Ministrów;
  • dwudziesty najlepszych uczniów, którzy w danym semestrze spełnili trzy warunki: uzyskali średnią ocen co najmniej 5,0, mają frekwencję powyżej 90% oraz ocenę z zachowania minimum bardzo dobrą, otrzymują comiesięczne stypendium finansowe;
  • realizujemy dwa języki obce: j. angielski jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów, a realizowany w zakresie rozszerzonym; drugi język do wyboru: j. hiszpański, j. rosyjski, j. niemiecki, j. japoński;
  • każdy uczeń czteroletniego liceum wybiera dwa lub trzy przedmioty rozszerzone z listy: j. polski, j. angielski matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, historia, wos, filozofia;
  • zajęcia na pływalni Cityzen w Poznaniu i aquaparku Octopus w Suchym Lesie odbywają się raz w tygodniu, są płatne, ale nie są obowiązkowe;

Zapraszamy do złożenia formularza rekrutacji

Szkoła jest przyjazna młodzieży z cukrzycą.

Skip to content