Nabór do liceum

Szkoła jest bezpłatna, a klasy są nieprofilowane, podzielone na grupy zgodnie z wyborem przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym.

Nasza szkoła nie uczestniczy w naborze elektronicznym i nie widnieje w spisie szkół średnich prowadzonych przez miasto Poznań oraz powiat poznański.

W rekrutacji do naszego Liceum obowiązują zasady* oraz terminy ustalone przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Romka Strzałkowskiego nie ustala dodatkowych kryteriów i minimalnego progu punktowego. Nie będą organizowane również egzaminy i testy kompetencyjne.

Przedmioty, rozszerzenia:

 1. Każdy uczeń wybiera dwa przedmioty, które zamierza realizować w zakresie rozszerzonym w klasie pierwszej. W klasie drugiej uczeń dobiera trzeci przedmiot.
 2. Wszyscy uczniowie w zakresie rozszerzonym realizują obowiązkowo język angielski. W związku z tym, można dobrać maksymalnie jeszcze dwa przedmioty do realizacji w zakresie rozszerzonym z listy: język polski, matematyka, biologia, geografia, fizyka, chemia, informatyka, filozofia, historia, wiedza o społeczeństwie.
 3. Drugiego języka obcego nowożytnego nie można realizować w zakresie rozszerzonym.
 4. W klasie pierwszej oprócz języka angielskiego uczeń może w zakresie rozszerzonym realizować: język polski, matematykę, biologię. Wszystkie pozostałe przedmioty są realizowane w zakresie
  rozszerzonym od klasy drugiej.
 5. W klasie drugiej należy kontynuować przedmioty rozszerzone wybrane w klasie pierwszej i należy dobrać dowolny jeden przedmiot spośród przedmiotów podanych w punkcie 2.
 6. Jeżeli wśród wybranych przedmiotów do realizacji w zakresie rozszerzonym nie ma żadnego z wymienionych w punkcie 4, wówczas uczeń musi dobrać jeden z tych przedmiotów. W klasie drugiej może zrezygnować z jego realizacji i dobrać inny przedmiot z listy wskazanej w punkcie 2. Tylko w tym przypadku może nastąpić zmiana rozszerzenia.
 7. Uczeń może do 30 września w klasie pierwszej i do 30 września w klasie drugiej dokonać zmiany przedmiotu rozszerzonego. W klasie drugiej dotyczy to wyłącznie przedmiotu, którego realizację w zakresie rozszerzonym uczeń rozpoczął w tej klasie.
 • Realizujemy dwa języki obce: język angielski – obowiązkowy dla wszystkich uczniów, jest realizowany w zakresie rozszerzonym; drugi język do wyboru (język hiszpański, język rosyjski, język niemiecki, język japoński) od podstaw lub kontynuacja;
 • Informatyka w klasie pierwszej realizowana jest w wymiarze dwóch godzin tygodniowo – podstawa programowa poszerzona jest o urządzenia techniki komputerowej;
 • Zajęcia na pływalni nie są obowiązkowe i odbywają się raz w tygodniu;
 • Szczegółowy rozkład realizacji godzin z każdego przedmiotu w klasie 1, 2, 3 i 4: link do planu nauczania

Formularz zgłoszeniowy – link do pobrania.

Formularz należy wysłać e-mailem na adres: rekrutacja@wci.pl

Terminarz zawiera wszelkie potrzebne informacje o terminach i datach składania i uzupełniania wniosków oraz podawania wyników do informacji publicznej – zarówno w postępowaniu rekrutacyjnym, jak i uzupełniającym.

* kryterium przyjęcia (punktacja)

Kontakt telefoniczny z sekretariatem: 618 47 53 86 lub 698 642 000

Skip to content