Nabór do liceum

Szkoła jest bezpłatna, a klasy są nieprofilowane, podzielone na grupy zgodnie z wyborem przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym.

Przedmioty, rozszerzenia

  • realizujemy dwa języki obce: j. angielski jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów, a realizowany w zakresie rozszerzonym; drugi język do wyboru: j. hiszpański, j. rosyjski j. niemiecki;
  • każdy uczeń czteroletniego liceum (dotyczy absolwentów szkoły podstawowej) wybiera dwa lub trzy przedmioty rozszerzone z listy: j. polski, matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, historia, wos, filozofia;
  • informatyka w klasie pierwszej realizowana jest w wymiarze dwóch godzin tygodniowo – podstawa programowa poszerzona jest o urządzenia techniki komputerowej;
  • zajęcia na pływalni odbywają się raz w tygodniu i nie są obowiązkowe;
  • obóz integracyjny – dla wszystkich kandydatów odbędzie się w wakacje, jeszcze przed rozpoczęciem nauki.

Publiczne Liceum im. Romka Strzałkowskiego nie jest objęte cyfrowym naborem, dlatego należy wysłać formularz rekrutacyjny – link 

Formularz należy wysłać e-mailem na adres: rekrutacja@wci.pl, natomiast oryginały dokumentów można będzie składać osobiście w sierpniu w sekretariacie szkoły na 2 piętrze, przy ul. Strzałkowskiego 5 w Poznaniu w godzinach 8:00 – 12:00


Kontakt telefoniczny z sekretariatem: 618 47 53 86 lub 698 642 000


W czasie trwania wyjątkowej sytuacji związanej z pandemią, wszystkie dokumenty prosimy wysyłać do szkoły drogą elektroniczną.
W formularzu rekrutacyjnym należy wypełnić wszystkie rubryki, wygenerować go klikając “wyślij”, następnie wydrukować i podpisać. Taki podpisany formularz można zeskanować lub zrobić wyraźne zdjęcie i wysłać na email: rekrutacja@wci.pl

TERMINY REKRUTACJI