INFORMACJE O SZKOLE

• nauka w liceum jest bezpłatna;
• proponujemy trzy lokalizacje: w Poznaniu na ul.Strzałkowskiego 5/7 i na ul.Nieszawskiej 13a oraz w Suchym Lesie na ul.Akacjowej 3;
• zapewniamy pomoc i zrozumienie ze strony nauczycieli, dbałość o dobro ucznia;
• wysoka jakość nauczania, świadczą o tym wyniki uzyskiwane przez uczniów na egzaminie maturalnym;
• srebrna tarcza w rankingu portalu edukacyjnego Perspektywy na rok 2018, 2020, 2022, 2023;
• złota tarcza w rankingu portalu edukacyjnego Perspektywy na rok 2019;
• w każdym roku szkolnym, uczeń z najwyższą średnią otrzymuje Stypendium Prezesa Rady Ministrów;
• uczniowie, którzy spełnili trzy warunki: uzyskali średnią ocen co najmniej 5,0, mają frekwencję powyżej 90% oraz ocenę z zachowania minimum b.dobrą, otrzymują comiesięczne stypendium finansowe;

• każdy uczeń pierwszej klasy realizuje rozszerzenie z języka polskiego i matematyki. Jeśli nie wybrał żadnego z tych przedmiotów, w pierwszej klasie realizuje dodatkowo konwersacje z języka angielskiego;

• wszyscy uczniowie wybierający rozszerzenie inne niż matematyka i język polski, realizują je od drugiej klasy, w wymiarze odpowiadającym wymaganiom programowym nauczania;

• j. angielski – przedmiot obowiązujący dla wszystkich uczniów jest realizowany w zakresie rozszerzonym;
• drugi język do wyboru (j. hiszpański grupa od podstaw i grupa kontynuująca, j. rosyjski grupa od podstaw i kontynuująca, j. niemiecki tylko kontynuacja);
• informatyka w klasie pierwszej realizowana jest w wymiarze dwóch godzin tygodniowo – podstawa programowa poszerzona o urządzenia techniki komputerowej;
• zajęcia na basenie odbywają raz w tygodniu dla osób chętnych, są to zajęcia płatne;
• obóz integracyjny – jeszcze przed rozpoczęciem nauki;
• wymagamy tolerancji religijnej i pielęgnowania różnic między ludźmi;
• szkoła jest przyjazna młodzieży z cukrzycą.