Doradztwo zawodowe

DORADZTWO ZAWODOWE

Przy wyborze swojej ścieżki edukacyjnej, nasi Uczniowie mają do dyspozycji następujące wsparcie:

  • zajęcia z doradztwa zawodowego, odbywające się zgodnie z planem zajęć
  • zaangażowanie i pomoc Wychowawców klas, którzy poprzez różne narzędzia (m.in. ankiety, sprawdzanie profili osobowości) pomagają rozpoznać swój największy potencjał
  • współpraca z wyższymi uczelniami z Poznania (m.in. Uniwersytet Przyrodniczy)
  • wsparcie naszych Absolwentów, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami
  • pomoc Rodziców naszych Uczniów, którzy wspierają swoją wiedzą

Wsparcie dla ucznia w wyborze drogi edukacyjnej – BAZA  WIEDZY:

1.Ośrodek rozwoju edukacji ORE

2. Mapa karier – interaktywna baza informacji o ścieżkach kariery i rynku pracy

3. Barometr Zawodów

4. Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży

5. Mapa Karier

6. Wyszukiwarka kierunków studiów (Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży)

7. Wyszukiwarka zawodów – szkoły policealne (Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży)

8. Wyszukiwarka – Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży)

9. Kursy i szkolenia w Polsce wg obszarów tematycznych

MATERIAŁY VIDEO:

1. Wytwórnia Filmów Szkoleniowych Synergia

2. “Dla pieniędzy” – kanał o tematyce finansowej

3. Zintegrowany System Kwalifikacji

4. CWRKDiZ w Kaliszu – Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu

Skip to content