WCI.pl » Wyniki rekrutacji do LO
do wyboru 2-4 fakultetów uczymy japońskiego i hiszpańskiego najnowocześniejsze pracownie IT

Wyniki rekrutacji do LO

Czekamy na potwierdzenie woli podjęcia nauki przez przedłożenie oryginałów świadectw oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu.

Ostateczny termin: 19 lipca.

 

Projekt i realizacja:
OD REKLAMY Sp. z o.o.