WCI.pl » Ubezpieczenie NNW
do wyboru 2-4 fakultetów uczymy japońskiego i hiszpańskiego najnowocześniejsze pracownie IT

Ubezpieczenie NNW

OFERTA NNW 2017/2018
DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM I LICEUM
Składka wynosi 62,08 PLN
Suma ubezpieczenia: 14 000PLN (wariant II)
Ubezpieczenie obejmuje świadczenia z tytułu:
· śmierci
· śmierci na terenie placówki szkolnej
· sepsy
· trwałego uszkodzenia ciała
· trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wyłącznie zawałem serca, krwotokiem
śródczaszkowym lub poważnym uszkodzeniem ciała
· złamań kości lub zwichnięć stawów – nie obejmuje nawykowych zwichnięć
· nagłe zatrucie gazami, substancjami i produktami chemicznymi – warunek hospitalizacja
· porażenie prądem, piorunem – warunek hospitalizacja
· oparzeń lub odmrożeń
· wstrząśnienia lub podejrzenia wstrząśnienia mózgu – warunek hospitalizacja
· pogryzień, pokąsań, ukąszeń – warunek hospitalizacja
· śmierci w wyniku nowotworu złośliwego –jednorazowe świadczenie w wysokości 1000 zł
· poważnych zachorowań
· zwrotu kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz kosztów
odbudowy stomatologicznej zębów stałych
· zwrotu kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych
· refundacja kosztów leczenia – max. 3000 zł
· usług powypadkowych typu assistance na terenie RP.
TERMIN PŁATNOŚCI – 29 września 2017.


 

Projekt i realizacja:
OD REKLAMY Sp. z o.o.