REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Wyniki rekrutacji absolwentów gimnazjum

Wyniki rekrutacji absolwentów szkoły podstawowej

Zajęcia:

  • dwa języki obce: j. angielski – obowiązujący dla wszystkich uczniów, realizowany w zakresie podstawowym lub rozszerzonym; drugi język do wyboru (j. hiszpański, j. francuski, j. niemiecki);
  • każdy uczeń trzyletniego liceum (dotyczy absolwentów gimnazjum) wybiera od dwóch do czterech przedmiotów, które zamierza realizować w zakresie rozszerzonym. Język polski, j. angielski i matematyka są realizowane w zakresie rozszerzonym od klasy pierwszej, równolegle z zakresem podstawowym. Pozostałe przedmioty (biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, historia, wos) w zakresie rozszerzonym realizowane od klasy drugiej;
  • każdy uczeń czteroletniego liceum (dotyczy absolwentów szkoły podstawowej) wybiera dwa lub trzy przedmioty: j. polski, j. angielski, matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, historia, wos, filozofia.
  • informatyka w klasie pierwszej realizowana w wymiarze dwóch godzin tygodniowo – podstawa programowa poszerzona o urządzenia techniki komputerowej;
  • zajęcia na pływalni – raz w tygodniu;
  • obóz integracyjny – jeszcze przed rozpoczęciem nauki;

 

Liceum w Suchym Lesie

Niezmiernie miło nam poinformować, że 4 września 2017 otwieramy pierwszą klasę Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Romka Strzałkowskiego w Suchym Lesie. Młodzież uczyć się będzie w nowym budynku przy ul. Akacjowej.

Publiczne Liceum Ogólnokształcące będzie działało na podobnych zasadach, jak w Poznaniu, zatem uczniowie będą mieli do wyboru nawet cztery przedmioty rozszerzone.

Zapraszamy uczniów trzeciej klasy gimnazjów z gminy Suchy Las do zapoznania się z zasadami rekrutacji.

Akacjowa3 Liceum w Suchym Lesie

Wygaszenie gimnazjum

W wyniku decyzji rządowych, od września 2017 roku gimnazja będą stopniowo wygaszane. W miejsce istniejącego obecnie Prywatnego Gimnazjum Językowo-Informatycznego im. Romka Strzałkowskiego, powstaną klasy 7 i 8 w Prywatnej Szkole Podstawowej Harmonia. Serdecznie zapraszamy rodziców, którzy wcześniej chcieli zapisać swoje dziecko do naszego gimnazjum, aby już teraz zarezerwowali miejsce w nowo powstających oddziałach w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019.
Nabór prowadzimy do klas językowo-informatycznych oraz klas z elementami montessoriańskimi – w obu przypadkach zapewniamy kompletną edukację zgodną z podstawą programową MEN. Rekrutację do klas językowo-informatycznych i do klas Montessori prowadzi Dyrektor szkoły podstawowej.

Stawiamy na wszechstronny rozwój uczniów z naciskiem na zrozumienie przyswajanej przez nich wiedzy, a zamiast rywalizacji proponujemy im efektywną współpracę. W szkole Harmonia nie ma dzwonków, nie stresujemy uczniów kartkówkami i odpytywaniem przy tablicy. Uczymy szanowania innych oraz uwagi i opiekuńczości wobec młodszych kolegów i koleżanek. Najlepszą rekomendacją szkoły są opinie naszych uczniów oraz ich rodziców, za które zawsze serdecznie dziękujemy

Formularz zgłoszeniowy

nabór do klasy 7 i 8 szkoła powszechna eduharmonia 500

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą i wypełnienia formularza.