WCI.pl » Wyniki egzaminu zawodowego
do wyboru 2-4 fakultetów uczymy japońskiego i hiszpańskiego najnowocześniejsze pracownie IT

Wyniki egzaminu zawodowego

Rok szkolny 2014/2015

Sesja zimowa 2015 – „nowy egzamin”

Zdawalność w poszczególnych kwalifikacjach

E.12

E.13

E.14

Wielkopolska

66,9%

47,1%

4,2%

Nasza szkoła

80%

72%

25%

Szczegółowe wyniki

Kwalifikacja

Egzamin pisemny

Egzamin praktyczny

Zdawalność

Średni wynik procentowy

Zdawalność

Średni wynik procentowy

E.12

100%

75,3%

80%

82,2%

E.13

81,8%

66,1%

72,7%

89,5%
(40% słuchaczy uzyskało 100%)

E.14

50%

55,5%

50%

79%

Rok szkolny 2013/2014

Sesja zimowa 2014 – „stary egzamin”

Egzamin w całości zdało 78% absolwentów.

Średni wynik procentowy

Etap pisemny

Etap praktyczny

część I

część II

64%

76%

84,3%

Sesja zimowa 2014 – „nowy egzamin”

Zdawalność w poszczególnych kwalifikacjach

E.12

E.13

E.14

Wielkopolska

34,20%

73,60%

19%

Nasza szkoła

61,5%

100%

20%

Szczegółowe wyniki

Kwalifikacja

Egzamin pisemny

Egzamin praktyczny

Zdawalność

Średni wynik procentowy

Zdawalność

Średni wynik procentowy

E.12

100%

79,08%

61,54%

75,92%

E.13

100%

75,17%

100%

100%

E.14

66,67%

57,83%

33,33%

58,33%

Rok szkolny 2012/2013

Sesja zimowa 2013 – „stary egzamin”

Egzamin zdało 100% przystępujących do tego egzaminu.

Średni wynik procentowy

Etap pisemny

Etap praktyczny

część I

część II

71%

73%

83%

Sesja letnia 2013 – „nowy egzamin”

Kwalifikacja E.12

Zdawalność:

Wielkopolska – 40,1%

Nasz szkoła – 87,5%

Szczegółowe wyniki w naszej szkole:

Egzamin pisemny

Egzamin praktyczny

Zdało

87,5%

100%

Średni wynik procentowy

63,4%

91,5%

Rok szkolny 2011/2012

Sesja zimowa

Część pisemną, składającą się z dwóch części, zdało 100% absolwentów.

Średnie wyniki procentowe:

  • część I – 73%
  • część II – 75%

Część praktyczną zdało 67% absolwentów.

Średni wynik procentowy wynosi 74,67%.

Sesja letnia

Część pisemną, składającą się z dwóch części, zdało 100% absolwentów.

Średnie wyniki procentowe:

  • część I – 79,3%
  • część II – 78,3%

Część praktyczną zdało 75% absolwentów.

Średni wynik procentowy wynosi 98,67%, przy czym 25% absolwentów uzyskało 100% punktów możliwych do uzyskania

Rok szkolny 2010/2011

Część pisemną, składającą się z dwóch części, zdało 100% absolwentów.

Średnie wyniki procentowe:

  • część I – 76,29%
  • część II – 82,14%

Część praktyczną zdało 80% absolwentów.

Średni wynik procentowy wynosi 95,86%, przy czym 57% absolwentów, za część praktyczną, uzyskało 100% punktów możliwych do uzyskania.

Projekt i realizacja:
OD REKLAMY Sp. z o.o.