WCI.pl » Technik informatyk
do wyboru 2-4 fakultetów uczymy japońskiego i hiszpańskiego najnowocześniejsze pracownie IT

Technik informatyk

Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik informatyk:

 • E12 – montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych,
 • E13 – projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami,
 • E14 – tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.

W ramach E12:

 • przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy,
 • użytkowanie urządzeń peryferyjnych komputera osobistego,
 • naprawa komputera osobistego.

W ramach E13:

 • projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej,
 • konfigurowanie urządzeń sieciowych,
 • administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi.

W ramach E14:

 • tworzenie stron internetowych,
 • tworzenie baz danych i administrowanie bazami danych,
 • tworzenie aplikacji internetowych.

Najważniejsze informacje w zakresie egzaminów zawodowych:

 • egzamin jest przeprowadzany dla każdej wyodrębnionej w zawodzie kwalifikacji,
 • słuchacze do egzaminów przystępują w trakcie nauki, a nie po zakończeniu nauki,
 • egzaminy są organizowane przez OKE i przeprowadzane w szkołach,
 • część pisemną egzaminu można przeprowadzić w trybie online,
 • po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji, zdający otrzymuje nowy dokument – świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie,
 • osoba, która zdobędzie świadectwa potwierdzające uzyskanie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w wyznaczonym zawodzie.

Szczegółowe materiały są zamieszczone na stronie: www.koweziu.edu.pl – do tej strony odsyła MEN.

Projekt i realizacja:
OD REKLAMY Sp. z o.o.