do wyboru 2-4 fakultetów uczymy japońskiego i hiszpańskiego najnowocześniejsze pracownie IT

Rekrutacja

Kandydaci zobowiązani są dostarczyć:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej
  • 2 zdjęcia legitymacyjne (3,5 cm x 4,5 cm)
  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające spełnienie wymagań zdrowotnych do wykonywania zawodu.

Na miejscu do wypełnienia kwestionariusz i umowa.

Projekt i realizacja:
OD REKLAMY Sp. z o.o.