do wyboru 2-4 fakultetów uczymy japońskiego i hiszpańskiego najnowocześniejsze pracownie IT

Reforma szkolnictwa zawodowego

Główne założenia reformy szkolnictwa zawodowego od 1 września 2012 roku

Zmianie uległy:

 • cele kształcenia w zawodzie,
 • efekty kształcenia,
 • umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik informatyk:
  • E12 – montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych,
  • E13 – projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami,
  • E14 – tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.

W ramach E12:

 • przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy,
 • użytkowanie urządzeń peryferyjnych komputera osobistego,
 • naprawa komputera osobistego.

W ramach E13:

 • projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej,
 • konfigurowanie urządzeń sieciowych,
 • administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi.

W ramach E14:

 • tworzenie stron internetowych,
 • tworzenie baz danych i administrowanie bazami danych,
 • tworzenie aplikacji internetowych.

Najważniejsze zmiany w zakresie egzaminów zawodowych:

 • egzamin będzie przeprowadzany dla każdej wyodrębnionej w zawodzie kwalifikacji,
 • słuchacze do egzaminów będą przystępować w trakcie nauki, a nie po zakończeniu nauki,
 • egzaminy będą organizowane przez OKE i przeprowadzane w szkołach,
 • część pisemną egzaminu będzie można przeprowadzić w trybie online,
 • po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji, zdający otrzyma nowy dokument – świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie,
 • osoba, która zdobędzie świadectwa potwierdzające uzyskanie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w wyznaczonym zawodzie.

Szczegółowe materiały są zamieszczone na stronie: www.koweziu.edu.pl – do tej strony odsyła MEN.

Projekt i realizacja:
OD REKLAMY Sp. z o.o.