WCI.pl » Ogólne założenia egzaminu zawodowego
do wyboru 2-4 fakultetów uczymy japońskiego i hiszpańskiego najnowocześniejsze pracownie IT

Ogólne założenia egzaminu zawodowego

Egzamin według starej formuły tzw. „stary egzamin”

Do tego egzaminu może przystąpić absolwent szkoły policealnej. Egzamin ten składa się z dwóch części:

  • część pisemna
  • część praktyczna.

Część pisemna obejmuje dwie części. Aby zaliczyć egzamin pisemny należy z pierwszej części uzyskać co najmniej 50%, a z drugiej części co najmniej 30%. Aby zaliczyć część praktyczną należy uzyskać co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. Jeżeli absolwent zda obie części egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, to otrzymuje dyplom technika informatyka. Dyplom ten jest wystawiany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu.

Egzamin według nowej formuły tzw. „nowy egzamin”

Nowy egzamin obejmuje pierwsze trzy kwalifikacje:

  • E.12 – Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych – egzamin z tej kwalifikacji słuchacze zdają pod koniec drugiego semestru.
  • E.13 – Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami – egzamin z zakresu tej kwalifikacji słuchacze zdają pod koniec trzeciego semestru.
  • E.14 – Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami – egzamin z tej kwalifikacji słuchacze zdają pod koniec czwartego semestru.

Każdy egzamin składa się z dwóch części:

  • część pisemna
  • część praktyczna.

Aby zaliczyć część pisemną, należy uzyskać minimum 50% punktów możliwych do uzyskania. Aby zaliczyć część praktyczną należy uzyskać minimum 75% punktów możliwych do uzyskania. Jeżeli słuchacz ukończy szkołę i uzyska wynik pozytywny z trzech egzaminów zawodowych i otrzyma trzy świadectwa kwalifikacyjne, wówczas uzyskuje dyplom technika informatyka, wystawiony przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu.

Projekt i realizacja:
OD REKLAMY Sp. z o.o.