do wyboru 2-4 fakultetów uczymy japońskiego i hiszpańskiego najnowocześniejsze pracownie IT

Formularz rekrutacji do PSI

Dane osobowe kandydata

Miejsce zamieszkania

Adres do korespondencji

Imiona rodziców

Dane kontaktowe

Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym kwestionariuszu są zgodne ze stanem faktycznym. Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zwartych w niniejszym kwestionariuszu w systemach informatycznych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji do szkoły.

Projekt i realizacja:
OD REKLAMY Sp. z o.o.