do wyboru 2-4 fakultetów uczymy japońskiego i hiszpańskiego najnowocześniejsze pracownie IT

Rekrutacja do liceum

Szkoła jest bezpłatna, a klasy są nieprofilowane, podzielone na grupy zgodnie z wyborem przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym. W roku szkolnym 2019/2020 utworzone zostaną cztery klasy pierwsze.

Przedmioty, rozszerzenia

  • realizujemy dwa języki obce: j. angielski jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów, a realizowany w zakresie rozszerzonym; drugi język do wyboru: j. hiszpański, j. francuski, j. niemiecki;
  • każdy uczeń trzyletniego liceum (dotyczy absolwentów gimnazjum) wybiera od dwóch do czterech przedmiotów, które zamierza realizować w zakresie rozszerzonym. Język polski, j. angielski i matematyka są realizowane w zakresie rozszerzonym od klasy pierwszej, równolegle z zakresem podstawowym. Pozostałe przedmioty (biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, historia, wos) w zakresie rozszerzonym realizowane będą od klasy drugiej;
  • każdy uczeń czteroletniego liceum (dotyczy absolwentów szkoły podstawowej) wybiera dwa lub trzy przedmioty rozszerzone z listy: j. polski, j. angielski, matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, historia, wos, filozofia;
  • informatyka w klasie pierwszej realizowana jest w wymiarze dwóch godzin tygodniowo – podstawa programowa poszerzona jest o urządzenia techniki komputerowej;
  • zajęcia na pływalni odbywają się raz w tygodniu;
  • obóz integracyjny – dla wszystkich kandydatów odbędzie się w wakacje, jeszcze przed rozpoczęciem nauki (koszt w ubiegłym roku wynosił 1200 zł);

 

Publiczne Liceum im. Romka Strzałkowskiego nie jest objęte cyfrowym naborem, dlatego należy wybrać inne szkoły średnie w naborze elektronicznym, a niezależnie od tego wyboru, złożyć w sekretariacie naszej szkoły formularz rekrutacyjny – link najpóźniej do 31 maja 2019 r. Prosimy zwrócić uwagę na rodzaj formularza i wypełnić odpowiedni do kończonej szkoły, ponieważ jest on inny dla absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum.

 


Kontakt telefoniczny z sekretariatem: 618 47 53 86 lub 698 642 000

Kryteria (punktacja) dla absolwentów gimnazjum oraz szkół podstawowych znajdują się w poniższych grafikach.

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH (z oddziałami klas pierwszych trzyletniego liceum ogólnokształcącego) .PDF

Link

 

Po pomyślnym naborze uczniowie oraz nauczyciele jadą na obóz integracyjny w Góry Stołowe. Klasy poznańskie pojadą w terminie 26 lipca – 6 sierpnia 2019 r., natomiast klasy sucholeskie 13 – 24 sierpnia 2019 r. Zgłoszenia należy dokonać w sekretariacie szkoły.

Miejsce zakwaterowania:   Łężyce, DW „U Anny” www.uanny.com.pl, tel. (074) 866 05 74

Noclegi w pokojach 2-5 osobowych z łazienkami, telewizorami i wifi. Wyżywienie: 3 posiłki: śniadanie, obiadokolacja, suchy prowiant i woda niegazowana na wycieczki w góry. Koszt 1.200 zł

Dokumenty do pobrania

Projekt i realizacja:
OD REKLAMY Sp. z o.o.