REKRUTACJA

Szkoła jest bezpłatna, a klasy są nieprofilowane, podzielone na grupy zgodnie z wyborem przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym. Wybieracie 1 lub 2 przedmioty rozszerzone, które będziecie zdawać na maturze.

Przedmioty, rozszerzenia

  • realizujemy dwa języki obce: j. angielski jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów i realizowany w zakresie rozszerzonym; drugi język do wyboru: j. hiszpański, j. rosyjski, j. niemiecki;
  • każdy uczeń wybiera jeden lub dwa przedmioty rozszerzone z listy: j. polski, matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, historia, wos, filozofia;
  • informatyka w klasie pierwszej realizowana jest w wymiarze dwóch godzin tygodniowo – podstawa programowa poszerzona jest o urządzenia techniki komputerowej;
  • zajęcia na pływalni Cityzen i aquaparku Octopus odbywają się raz w tygodniu, są płatne, ale nie są obowiązkowe;
  • obóz integracyjny – obowiązkowy dla wszystkich kandydatów, odbędzie się w wakacje, jeszcze przed rozpoczęciem nauki; uczniowie klas poznańskich pojadą na obóz od 26 lipca do 6 sierpnia 2020r., natomiast sucholeskich 13 – 24 sierpnia 2020r.

Publiczne Liceum im. Romka Strzałkowskiego nie jest objęte cyfrowym naborem, dlatego należy wybrać inne szkoły średnie w naborze elektronicznym, a niezależnie od tego wyboru, złożyć w sekretariacie naszej szkoły wypełniony formularz rekrutacyjny – link najpóźniej do 31 maja.

Po ukończeniu szkoły podstawowej należy przynieść do sekretariatu liceum kopię świadectwa oraz zaświadczenia z egzaminu ósmoklasisty.

Pamiętajcie, by ze swojej szkoły podstawowej pobrać kopie zgodne z oryginałem: świadectwa klasy ósmej oraz zaświadczenia o zdanym egzaminie. Nie przyjmujemy dokumentów kserowanych.


Wszystkie dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły na 2 piętrze, przy ul. Strzałkowskiego 5 w Poznaniu w godzinach 8:00 – 15:00

Kontakt telefoniczny z sekretariatem: 618 47 53 86 lub 698 642 000

Obóz integracyjny

Po pomyślnym naborze uczniowie oraz nauczyciele jadą na obóz integracyjny w Góry Stołowe. Klasy poznańskie pojadą w terminie 28 lipca – 8 sierpnia 2020 r., natomiast klasy sucholeskie 13 – 24 sierpnia 2020 r. Zgłoszenia należy dokonać w sekretariacie szkoły.

Miejsce zakwaterowania:  informacja niebawem

Koszt podany zostanie w późniejszym terminie.

Zobacz też:

Aktualności

27.04.2018
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie zorganizowało minitargi edukacyjne dla swoich uczniów klas 3. Nasze liceum...
11.10.2018
14 października przypada Święto Edukacji Narodowej, zwane Dniem Nauczyciela. Z tej okazji uczniowie klasy 2c z Suchego Lasu...
09.11.2018
W tym roku przypada 100 rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości. W całym kraju planowane są huczne obchody Święta. ...

Wydarzenia

01.01.2020
Drzwi otwarte

Drzwi otwarte

Informacja dla Rodziców i uczniów zainteresowanych podjęciem, od 1 września 2020 r., nauki w naszym liceum. Serdecznie zapraszamy...

28.07.2020
Obozy integracyjne

Obozy integracyjne

Znamy już terminy wyjazdów na obozy letnie dla kandydatów na uczniów naszego liceum. Klasy poznańskie wyjadą 28 lipca,...