REKRUTACJA

Szkoła jest bezpłatna, a klasy są nieprofilowane, podzielone na grupy zgodnie z wyborem przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym. Wybieracie 1 lub 2 przedmioty rozszerzone, które będziecie zdawać na maturze.

Przedmioty, rozszerzenia

  • realizujemy dwa języki obce: j. angielski jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów i realizowany w zakresie rozszerzonym; drugi język do wyboru: j. hiszpański, j. rosyjski, j. niemiecki;
  • każdy uczeń wybiera jeden lub dwa przedmioty rozszerzone z listy: j. polski, matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, historia, wos, filozofia;
  • informatyka w klasie pierwszej realizowana jest w wymiarze dwóch godzin tygodniowo – podstawa programowa poszerzona jest o urządzenia techniki komputerowej;
  • zajęcia na pływalni Cityzen i aquaparku Octopus odbywają się raz w tygodniu, są płatne, ale nie są obowiązkowe;
  • obóz integracyjny – obowiązkowy dla wszystkich kandydatów, odbędzie się w wakacje, jeszcze przed rozpoczęciem nauki; uczniowie klas poznańskich pojadą na obóz od 26 lipca do 6 sierpnia 2020r., natomiast sucholeskich 13 – 24 sierpnia 2020r.

Publiczne Liceum im. Romka Strzałkowskiego nie jest objęte cyfrowym naborem, dlatego należy wybrać inne szkoły średnie w naborze elektronicznym, a niezależnie od tego wyboru, złożyć w sekretariacie naszej szkoły wypełniony formularz rekrutacyjny – link najpóźniej do 31 maja.

Po ukończeniu szkoły podstawowej należy przynieść do sekretariatu liceum kopię świadectwa oraz zaświadczenia z egzaminu ósmoklasisty.

Pamiętajcie, by ze swojej szkoły podstawowej pobrać kopie zgodne z oryginałem: świadectwa klasy ósmej oraz zaświadczenia o zdanym egzaminie. Nie przyjmujemy dokumentów kserowanych.


Wszystkie dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły na 2 piętrze, przy ul. Strzałkowskiego 5 w Poznaniu w godzinach 8:00 – 15:00

Kontakt telefoniczny z sekretariatem: 618 47 53 86 lub 698 642 000

Obóz integracyjny

Po pomyślnym naborze uczniowie oraz nauczyciele jadą na obóz integracyjny w Góry Stołowe. Klasy poznańskie pojadą w terminie 28 lipca – 8 sierpnia 2020 r., natomiast klasy sucholeskie 13 – 24 sierpnia 2020 r. Zgłoszenia należy dokonać w sekretariacie szkoły.

Miejsce zakwaterowania:  informacja niebawem

Koszt podany zostanie w późniejszym terminie.

Zobacz też:

Aktualności

22.11.2018

24.10.2017
W dniu 23 października 2017 r, obchodziliśmy kolejną rocznicę Powstania Węgierskiego. Naszą szkołę reprezentowali: Wiktoria Hanc – uczennica...
22.12.2017
Jak co roku uczniowie Liceum Ogólnokształcącego, przygotowali jasełka z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Opowieść o tradycjach świątecznych w naszych domach...

Wydarzenia

17.01
Targi Edukacyjne

Jak co roku, nasza szkoła weźmie udział w Targach Edukacyjnych 6-8 marca. W tych dniach zapraszamy na stoisko...

05.09
REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Szkoła jest bezpłatna, a klasy są nieprofilowane, podzielone na grupy zgodnie z wyborem przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym; każdy uczeń czteroletniego liceum wybiera dwa lub...