do wyboru 2-4 fakultetów uczymy japońskiego i hiszpańskiego najnowocześniejsze pracownie IT

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Wyniki rekrutacji absolwentów gimnazjum

Wyniki rekrutacji absolwentów szkoły podstawowej

Zajęcia:

  • dwa języki obce: j. angielski – obowiązujący dla wszystkich uczniów, realizowany w zakresie podstawowym lub rozszerzonym; drugi język do wyboru (j. hiszpański, j. francuski, j. niemiecki);
  • każdy uczeń trzyletniego liceum (dotyczy absolwentów gimnazjum) wybiera od dwóch do czterech przedmiotów, które zamierza realizować w zakresie rozszerzonym. Język polski, j. angielski i matematyka są realizowane w zakresie rozszerzonym od klasy pierwszej, równolegle z zakresem podstawowym. Pozostałe przedmioty (biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, historia, wos) w zakresie rozszerzonym realizowane od klasy drugiej;
  • każdy uczeń czteroletniego liceum (dotyczy absolwentów szkoły podstawowej) wybiera dwa lub trzy przedmioty: j. polski, j. angielski, matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, historia, wos, filozofia.
  • informatyka w klasie pierwszej realizowana w wymiarze dwóch godzin tygodniowo – podstawa programowa poszerzona o urządzenia techniki komputerowej;
  • zajęcia na pływalni – raz w tygodniu;
  • obóz integracyjny – jeszcze przed rozpoczęciem nauki;

 

Projekt i realizacja:
OD REKLAMY Sp. z o.o.