do wyboru 2-4 fakultetów uczymy japońskiego i hiszpańskiego najnowocześniejsze pracownie IT

Rekrutacja

Wyniki rekrutacji absolwentów gimnazjum – link

Wyniki rekrutacji absolwentów szkoły podstawowej

 

Przedmioty, rozszerzenia

  • realizujemy dwa języki obce: j. angielski jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów, a realizowany w zakresie rozszerzonym; drugi język do wyboru: j. hiszpański, j. francuski, j. niemiecki;
  • każdy uczeń trzyletniego liceum (dotyczy absolwentów gimnazjum) wybiera od dwóch do czterech przedmiotów, które zamierza realizować w zakresie rozszerzonym. Język polski, j. angielski i matematyka są realizowane w zakresie rozszerzonym od klasy pierwszej, równolegle z zakresem podstawowym. Pozostałe przedmioty (biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, historia, wos) w zakresie rozszerzonym realizowane będą od klasy drugiej;
  • każdy uczeń czteroletniego liceum (dotyczy absolwentów szkoły podstawowej) wybiera dwa lub trzy przedmioty rozszerzone z listy: j. polski, j. angielski, matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, historia, wos, filozofia;
  • informatyka w klasie pierwszej realizowana jest w wymiarze dwóch godzin tygodniowo – podstawa programowa poszerzona jest o urządzenia techniki komputerowej;
  • zajęcia na pływalni odbywają się raz w tygodniu i nie są obowiązkowe;
  • obóz integracyjny – dla wszystkich kandydatów odbędzie się w wakacje, jeszcze przed rozpoczęciem nauki (koszt wynosi 1200 zł); uczniowie poznańscy pojadą na obóz od 26 lipca do 6 sierpnia, natomiast sucholescy 13 – 24 sierpnia.

 

Publiczne Liceum im. Romka Strzałkowskiego nie jest objęte cyfrowym naborem, dlatego należy wybrać inne szkoły średnie w naborze elektronicznym, a niezależnie od tego wyboru, złożyć w sekretariacie naszej szkoły formularz rekrutacyjny – link najpóźniej do 31 maja 2019 r. Prosimy zwrócić uwagę na rodzaj formularza i wypełnić odpowiedni do kończonej szkoły, ponieważ jest on inny dla absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum.

Wszystkie dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły na 2 piętrze, przy ul. Strzałkowskiego 5 w Poznaniu w godzinach 8:00 – 12:00

 


Kontakt telefoniczny z sekretariatem: 618 47 53 86 lub 698 642 000

Kryteria (punktacja) dla absolwentów gimnazjum oraz szkół podstawowych znajdują się w poniższych grafikach.

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH (z oddziałami klas pierwszych trzyletniego liceum ogólnokształcącego) .PDF

Link

 

Obóz integracyjny

Po pomyślnym naborze uczniowie oraz nauczyciele jadą na obóz integracyjny w Góry Stołowe. Klasy poznańskie pojadą w terminie 26 lipca – 6 sierpnia 2019 r., natomiast klasy sucholeskie 13 – 24 sierpnia 2019 r. Zgłoszenia należy dokonać w sekretariacie szkoły.

Miejsce zakwaterowania:   Łężyce, DW „U Anny” www.uanny.com.pl, tel. (74) 866 05 74

Noclegi w pokojach 2-5 osobowych z łazienkami, telewizorami i wifi. Wyżywienie: 3 posiłki: śniadanie, obiadokolacja, suchy prowiant i woda niegazowana na wycieczki w góry. Koszt 1.200 zł

Projekt i realizacja:
OD REKLAMY Sp. z o.o.