do wyboru 2-4 fakultetów uczymy japońskiego i hiszpańskiego najnowocześniejsze pracownie IT

Oferta edukacyjna

Szkoła jest bezpłatna, a klasy są nieprofilowane, dzielone na grupy zgodnie z wyborem przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym. W roku szkolnym 2019/2020 utworzone zostaną cztery klasy pierwsze.

Publiczne Liceum im. Romka Strzałkowskiego nie jest objęte cyfrowym naborem, dlatego należy wybrać inne szkoły średnie w naborze elektronicznym, a niezależnie od tego wyboru, złożyć w sekretariacie naszej szkoły formularz rekrutacyjny. Proszę zwrócić uwagę i wypełnić odpowiedni formularz, ponieważ jest on inny dla absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum.

 

Przedmioty, rozszerzenia

  • realizujemy dwa języki obce: j. angielski – obowiązkowy dla wszystkich uczniów, a realizowany w zakresie rozszerzonym; drugi język do wyboru (j. hiszpański, j. francuski, j. niemiecki);
  • każdy uczeń trzyletniego liceum (dotyczy absolwentów gimnazjum) wybiera od dwóch do czterech przedmiotów, które zamierza realizować w zakresie rozszerzonym. Język polski, j. angielski i matematyka są realizowane w zakresie rozszerzonym od klasy pierwszej, równolegle z zakresem podstawowym. Pozostałe przedmioty (biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, historia, wos) w zakresie rozszerzonym realizowane będą od klasy drugiej;
  • każdy uczeń czteroletniego liceum (dotyczy absolwentów szkoły podstawowej) wybiera dwa lub trzy przedmioty rozszerzone z listy: j. polski, j. angielski, matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, historia, wos, filozofia;
  • informatyka w klasie pierwszej realizowana jest w wymiarze dwóch godzin tygodniowo – podstawa programowa poszerzona jest o urządzenia techniki komputerowej;
  • zajęcia na pływalni odbywają się raz w tygodniu;
  • obóz integracyjny – dla wszystkich kandydatów odbędzie się w wakacje, jeszcze przed rozpoczęciem nauki (koszt w ubiegłym roku wynosił 1200 zł);

 


Kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły: 618 47 53 86 lub 698 642 000

Kryteria (punktacja) dla absolwentów gimnazjum oraz szkół podstawowych znajdują się w poniższych grafikach.

 

 

 

Projekt i realizacja:
OD REKLAMY Sp. z o.o.