WCI.pl » Zasady rekrutacji
do wyboru 2-4 fakultetów uczymy japońskiego i hiszpańskiego najnowocześniejsze pracownie IT

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji

do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego

im. Romka Strzałkowskiego

rok szkolny 2018/2019 

 

 1. Do dnia 30 maja 2018 r. do godz. 15.00 należy złożyć, w sekretariacie szkoły, kwestionariusz osobowy, do pobrania ze strony wci.pl
 2. Każdy kandydat wybiera i wpisuje w kwestionariuszu, od dwóch do czterech przedmiotów, które zamierza realizować w zakresie rozszerzonym. Jednym przedmiotem musi być język angielski.
 3. Język angielski w zakresie rozszerzonym realizowany jest od klasy pierwszej.
 4. Jeżeli wśród wybranych przedmiotów znajdzie się matematyka lub język polski,
  to te przedmioty również realizowane są w zakresie rozszerzonym, od klasy pierwszej.
 5. Pozostałe przedmioty do realizacji w zakresie rozszerzonym, kandydat wybiera spośród następujących:
   • historia;
   • wiedza o społeczeństwie;
   • biologia;
   • geografia;
   • fizyka;
   • chemia;

  Przedmioty te realizowane są na poziomie rozszerzonym od klasy drugiej.

 6. Wśród wybranych przedmiotów musi znaleźć się historia lub przynajmniej jeden przedmiot przyrodniczy., tj. chemia, fizyka, biologia, geografia.
 7. Jeżeli Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Romka Strzałkowskiego w Poznaniu jest szkołą pierwszego wyboru, to w terminie od 22 czerwca do 25 czerwca 2018 r. do godz. 15.00,
  należy dostarczyć, do sekretariatu szkoły:

  • Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum;
  • Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego;
  • Oryginały dyplomów laureatów lub finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureatów konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim.

Listy uczniów przyjętych do klasy pierwszej, zostaną wywieszone 11 lipca 2018 r. o godz. 10.00

Projekt i realizacja:
OD REKLAMY Sp. z o.o.