do wyboru 2-4 fakultetów uczymy japońskiego i hiszpańskiego najnowocześniejsze pracownie IT

Zasady rekrutacji, kryteria, punktacje

Jak wziąć udział w rekrutacji?

Do 31 maja 2019 roku należy przynieść do sekretariatu szkoły na ul. Strzałkowskiego 5, w godzinach 8:00-15:00, wypełniony formularz zgłoszeniowy – link do pobrania. Nasza szkoła nie uczestniczy w naborze elektronicznym i nie widnieje w spisie szkół średnich prowadzonych przez miasto Poznań oraz powiat poznański.

Przedmioty, rozszerzenia

  • realizujemy dwa języki obce: j. angielski – obowiązkowy dla wszystkich uczniów, a realizowany w zakresie rozszerzonym; drugi język do wyboru (j. hiszpański, j. francuski, j. niemiecki);
  • każdy uczeń trzyletniego liceum (dotyczy absolwentów gimnazjum) wybiera od dwóch do czterech przedmiotów, które zamierza realizować w zakresie rozszerzonym. Język polski, j. angielski i matematyka są realizowane w zakresie rozszerzonym od klasy pierwszej, równolegle z zakresem podstawowym. Pozostałe przedmioty (biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, historia, wos) w zakresie rozszerzonym realizowane będą od klasy drugiej;
  • każdy uczeń czteroletniego liceum (dotyczy absolwentów szkoły podstawowej) wybiera dwa lub trzy przedmioty rozszerzone z listy: j. polski, j. angielski, matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, historia, wos, filozofia;
  • informatyka w klasie pierwszej realizowana jest w wymiarze dwóch godzin tygodniowo – podstawa programowa poszerzona jest o urządzenia techniki komputerowej;
  • zajęcia na pływalni odbywają się raz w tygodniu;
  • obóz integracyjny – dla wszystkich kandydatów odbędzie się w wakacje, jeszcze przed rozpoczęciem nauki (koszt w ubiegłym roku wynosił 1200 zł);

 

Kryteria (punktacja) dla absolwentów gimnazjum oraz szkół podstawowych znajdują się w poniższych grafikach.

Projekt i realizacja:
OD REKLAMY Sp. z o.o.