do wyboru 2-4 fakultetów uczymy japońskiego i hiszpańskiego najnowocześniejsze pracownie IT

Informacje o szkole

 • szkoła bezpłatna;
 • dwie lokalizacje w Poznaniu i Suchym Lesie;
 • pomoc i zrozumienie ze strony nauczycieli, dbałość o dobro ucznia;
 • klasy 20-25 osobowe;
 • wysoka jakość nauczania, świadczą o tym wyniki uzyskiwane przez uczniów na egzaminie maturalnym;
 • srebrna tarcza w rankingu portalu edukacyjnego Perspektywy na rok 2018
 • złota tarcza w rankingu portalu edukacyjnego Perspektywy na rok 2019
 • w każdym roku szkolnym, uczeń z najwyższą średnią otrzymuje Stypendium Prezesa Rady Ministrów;
 • uczniowie, którzy spełnili trzy warunki: uzyskali średnią ocen co najmniej 5,0, mają frekwencję powyżej 90% oraz ocenę z zachowania minimum b.dobrą, otrzymują comiesięczne stypendium finansowe;
 • dwa języki obce: j. angielski – obowiązujący dla wszystkich uczniów, realizowany w zakresie rozszerzonym; drugi język do wyboru (j. hiszpański, j. francuski, j. niemiecki);
 • każdy uczeń trzyletniego liceum (dotyczy absolwentów gimnazjum) wybiera od dwóch do czterech przedmiotów, które zamierza realizować w zakresie rozszerzonym. Język polski, j. angielski i matematyka są realizowane w zakresie rozszerzonym od klasy pierwszej, równolegle z zakresem podstawowym. Pozostałe przedmioty (biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, historia, wos) w zakresie rozszerzonym realizowane od klasy drugiej;
 • każdy uczeń czteroletniego liceum (dotyczy absolwentów szkoły podstawowej) wybiera dwa lub trzy przedmioty z powyższej listy przedmiotów rozszerzonych, dodatkowo jest możliwość wyboru filozofii.
 • informatyka w klasie pierwszej realizowana w wymiarze dwóch godzin tygodniowo – podstawa programowa poszerzona o urządzenia techniki komputerowej;
 • zajęcia na pływalni – raz w tygodniu;
 • obóz integracyjny – jeszcze przed rozpoczęciem nauki;
 • tolerancja religijna i pielęgnowanie różnic między ludźmi;
 • szkoła przyjazna młodzieży z cukrzycą.

Zapraszamy do złożenia formularza rekrutacji do 31 maja,  w sekretariacie szkoły.

Formularz rekrutacji do LO

liceum

Projekt i realizacja:
OD REKLAMY Sp. z o.o.