Publiczne liceum ogólnokształcące

 • szkoła bezpłatna,
 • pomoc i zrozumienie ze strony nauczycieli,
 • dbałość o dobro ucznia,
 • klasy 22 osobowe,
 • wysoka jakość nauczania – świadczą o tym wyniki uzyskiwane przez uczniów na egzaminie maturalnym. W roku szkolnym 2011/2012 uczniowie zajęli wśród liceów poznańskich, pierwsze miejsce na egzaminie maturalnym z matematyki i z informatyki w zakresie rozszerzonym, w roku 2016 zdawający język angielski na poziomie rozszerzonym, osiągnęli średni wynik aż 85,78% co dało naszej szkole drugie miejsce w Poznaniu. Zdawalność matury w ostatnich latach wyniosła 100%
 • złota tarcza Perspektyw w 2019 roku,
 • w każdym roku szkolnym, uczeń z najwyższą średnią otrzymuje Stypendium Prezesa Rady Ministrów,
 • dodatkowo Założyciel szkoły funduje stypendia finansowe dla najlepszych uczniów, którzy: uzyskali średnią ocen minimum 5,0, frekwencję powyżej 90% oraz ocenę ze sprawowania minimum bardzo dobrą,
 • dwa języki obce:
  • j. angielski – obowiązujący dla wszystkich uczniów, realizowany w zakresie podstawowym lub rozszerzonym,
  • drugi język do wyboru (j. hiszpański, j. francuski, j. niemiecki),
 • każdy uczeń wybiera od dwóch do czterech przedmiotów, które zamierza realizować w zakresie rozszerzonym, j.polski, j.angielski i matematyka są realizowane w zakresie rozszerzonym od klasy pierwszej, równolegle z zakresem podstawowym – pozostałe przedmioty (biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, historia, wos) w zakresie rozszerzonym realizowane od klasy drugiej,
 • informatyka w klasie pierwszej realizowana w wymiarze dwóch godzin tygodniowo – podstawa programowa poszerzona o urządzenia techniki komputerowej,
 • zajęcia na pływalni – raz w tygodniu,
 • obóz integracyjny – jeszcze przed rozpoczęciem nauki,
 • tolerancja religijna i pielęgnowanie różnic między ludźmi.

Szkoła przyjazna młodzieży z cukrzycą.