WCI.pl » Wydarzenia
do wyboru 2-4 fakultetów uczymy japońskiego i hiszpańskiego najnowocześniejsze pracownie IT

Wydarzenia

Wyniki rekrutacji do LO

Czekamy na potwierdzenie woli podjęcia nauki przez przedłożenie oryginałów świadectw oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu. Ostateczny termin: 19 lipca.  

Obóz integracyjny

Znamy już terminy wakacyjnych obozów integracyjnych! 10-21 lipiec Liceum Ogólnokształcące w Suchym Lesie 28 lipiec – 5 sierpień Szkoła Podstawowa Montessori 12-23 sierpień Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu O szczegółach będziemy informować na bieżąco 🙂    

Uroczystość nadania imienia szkole

Pod koniec roku szkolnego 2012/2013 dokonano wyboru patrona szkoły. Przyjęto, że będzie nim Romek Strzałkowski. Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, w dniu 30 sierpnia 2013 r., powołano Komitet Organizacyjny uroczystości nadania imienia. W skład tego zespołu wchodzą: p. Grażyna Handke; p. Maria Piotrowska; właściciel szkoły; dyrektor szkoły. Zespół ten opracował szczegółowy harmonogram prac związanych z nadaniem imienia szkołom. Program uroczystości Uroczystość nadania szkołom imienia […]

Projekt i realizacja:
OD REKLAMY Sp. z o.o.