do wyboru 2-4 fakultetów uczymy japońskiego i hiszpańskiego najnowocześniejsze pracownie IT

Harmonogram prac związanych z przeprowadzeniem klasyfikacji uczniów w roku szkolnym 2016/2017

SEMESTR I

  • wystawienie ocen semestralnych i powiadomienie o nich uczniów – 20 stycznia 2017
  • klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej – 23 stycznia 2017
  • wywiadówka – 27 stycznia 2017

SEMESTR II

  • półwywiadówka – 31 marca 2017
  • wystawienie proponowanych ocen rocznych i powiadomienie o nich uczniów – 26 maja 2017
  • półwywiadówka – 29 maja 2017
  • wystawienie ocen rocznych i powiadomienie o nich uczniów – 19 czerwca 2017
  • klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej – 20 czerwca 2017
Projekt i realizacja:
OD REKLAMY Sp. z o.o.