do wyboru 2-4 fakultetów uczymy japońskiego i hiszpańskiego najnowocześniejsze pracownie IT

Wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok szkolny 2013/2014

Zakres egzaminu

Zakres/poziom

Średni wynik %

Kraj

Wielkopolska

Poznań

Nasza szkoła

część humanistyczna

język polski

68%

65%

70%

84%

historia i wiedza
o społeczeństwie

59%

58%

63%

73%

część matematyczno –
przyrodnicza

matematyka

47%

46%

55%

72%

przedmioty przyrodnicze

52%

51%

57%

72%

część z języka obcego
nowożytnego

język angielski –
poziom podstawowy

67%

65%

76%

97%

język angielski –
poziom rozszerzony

46%

45%

57%

89%

język niemiecki–
poziom podstawowy

54%

52%

58%

98%

język niemiecki–
poziom rozszerzony

39%

35%

52%

88%

Porównanie wyników egzaminu w naszym gimnazjum z wynikami poznańskich szkół gimnazjalnych

Zakres egzaminu

Miejsce szkoły wśród
szkół poznańskich

język polski

7-me miejsce

historia i wiedza
o społeczeństwie

16-te miejsce

matematyka

16-te miejsce

przedmioty przyrodnicze

13-te miejsce

język angielski –
poziom podstawowy

9-te miejsce

język angielski –
poziom rozszerzony

8-te miejsce

język niemiecki-
poziom rozszerzony

5-te miejsce

Wykaz uczniów, którzy uzyskali najwyższy wynik procentowy

Zakres egzaminu

Nazwisko i imię ucznia

Wynik %

język polski

Dominik Skotarczak

100%

Julian Molski

97%

Szymon Wasilewski

94%

Adam Rynkiewicz

91%

historia i wiedza
o społeczeństwie

Julian Molski

100%

Dominik Skotarczak

100%

Marta Kaczmarek

91%

Szymon Wasilewski

91%

matematyka

Julian Molski

100%

Szymon Wasilewski

96%

Marta Kaczmarek

93%

Dominik Skotarczak

93%

przedmioty
przyrodnicze

Julian Molski

100%

Artur Wąsikiewicz

93%

język angielski –
poziom podstawowy

Karol Bąk

100%

Marta Kaczmarek

100%

Julian Molski

100%

Dominik Skotarczak

100%

Kamila Suchocka

100%

Szymon Wasilewski

100%

Artur Wąsikiewicz

100%

Krzysztof Filipiak

98%

Zuzanna Płachetka

98%

Nina Michalewska

95%

Kacper Machnicki

95%

Magdalena Świtoń

95%

język angielski – poziom rozszerzony

Julian Molski

100%

Adam Rynkiewicz

100%

Marta Kaczmarek

98%

Dominik Skotarczak

98%

Artur Wąsikiewicz

98%

Kacper Machnicki

95%

Kamila Suchocka

95%

Szymon Wasilewski

95%

Karol Bąk

90%

język niemiecki – poziom podstawowy

Adrian Piskuła

98%

Wykaz uczniów, którzy uzyskali 100% punktów w zakresie przedmiotów przyrodniczych

Przedmiot

Nazwisko i imię ucznia

fizyka

Marta Kaczmarek

Kacper Machnicki

Julian Molski

Szymon Wasilewski

Artur Wąsikiewicz

Adam Wojciechowski

chemia

Marta Kaczmarek

Kacper Machnicki

Julian Molski

Adrian Piskuła

Szymon Wasilewski

Artur Wąsikiewicz

Adam Wojciechowski

biologia

Julian Molski

geografia

Julian Molski

Rok szkolny 2012/2013

Zakres egzaminu

Zakres/poziom

Średni wynik %

Kraj

Wielkopolska

Nasza szkoła

część humanistyczna

język polski

65%

59,92%

78,65%

historia i wiedza
o społeczeństwie

61%

56,49%

84,90%

część matematyczno – przyrodnicza

matematyka

47%

47,43%

89,08%

przedmioty przyrodnicze

59%

58,13%

78,5%

część z języka obcego nowożytnego

język angielski –
poziom podstawowy

63%

61,78%

99,17%

język angielski –
poziom rozszerzony

45%

44,53%

94,17%

Porównanie wyników egzaminu w naszym gimnazjum z wynikami poznańskich szkół gimnazjalnych

Zakres egzaminu

Miejsce szkoły wśród
szkół poznańskich

język polski

11-te miejsce

historia i wiedza
o społeczeństwie

4-te miejsce

matematyka

3-cie miejsce

przedmioty przyrodnicze

10-te miejsce

język angielski –
poziom podstawowy

1-sze miejsce

język angielski –
poziom rozszerzony

6-te miejsce

Wykaz uczniów, którzy uzyskali najwyższy wynik procentowy

Zakres egzaminu

Nazwisko i imię ucznia

Wynik %

język polski

Sosnowska Izabela

88%

historia i wiedza
o społeczeństwie

Chojnacki Adrian

97%

Sosnowska Izabela

94%

Surowiecki Bartłomiej

88%

matematyka

Surowiecki Bartłomiej

100%

Sosnowska Izabela

100%

Serba Karolina

93%

Szramowski Marcin

90%

przedmioty
przyrodnicze

Chojnacki Adrian

93%

Sosnowska Izabela

89%

Surowiecki Bartłomiej

86%

język angielski –
poziom podstawowy

Mrugalski Michał

100%

Serba Karolina

100%

Surowiecki Bartłomiej

100%

Szramowski Marcin

100%

Chojnacki Adrian

98%

Sosnowska Izabela

98%

język angielski –
poziom rozszerzony

Surowiecki Bartłomiej

98%

Serba Karolina

95%

Sosnowska Izabela

95%

Szramowski Marcin

95%

Mrugalski Michał

93%

Chojnacki Adrian

90%

Wykaz uczniów, którzy uzyskali 100% punktów w zakresie przedmiotów przyrodniczych

Przedmiot

Nazwisko i imię ucznia

biologia

Chojnacki Adrian

chemia

Sosnowska Izabela

Surowiecki Bartłomiej

fizyka

Chojnacki Adrian

Surowiecki Bartłomiej

geografia

Sosnowska Izabela

Rok szkolny 2011/2012

Zakres egzaminu

Zakres/poziom

Średni wynik %

Kraj

Wielkopolska

Nasza szkoła

część humanistyczna

język polski

65%

62,97%

76,80%

historia i wiedza
o społeczeństwie

61%

59,89%

80,90%

część matematyczno –
przyrodnicza

matematyka

47%

46,25%

75,50%

przedmioty przyrodnicze

50%

48,98%

62,60%

część z języka obcego
nowożytnego

język angielski –
poziom podstawowy

63%

62,10%

89,50%

język angielski –
poziom rozszerzony

46%

45,52%

85,96%

Porównanie wyników egzaminu w naszym gimnazjum z wynikami poznańskich szkół gimnazjalnych

Zakres egzaminu

Miejsce szkoły wśród
szkół poznańskich

język polski

22-gie miejsce

historia i wiedza
o społeczeństwie

10-te miejsce

matematyka

8-me miejsce

przedmioty przyrodnicze

17-te miejsce

język angielski –
poziom podstawowy

17-te miejsce

język angielski –
poziom rozszerzony

8-me miejsce

Wykaz uczniów, którzy uzyskali najwyższy wynik procentowy

Zakres egzaminu

Nazwisko i imię ucznia

Wynik %

język polski

Mańczak Michał

97%

Czub Karol

94%

Kotyński Jan

94%

Kostrubiec Maciej

91%

historia i wiedza
o społeczeństwie

Mańczak Michał

91%

matematyka

Czub Karol

97%

Mizgier Krzysztof

97%

Szymaniak Jakub

97%

Napieralska Julita

90%

przedmioty
przyrodnicze

Kotyński Jan

96%

język angielski –
poziom podstawowy

Czub Karol

98%

Kawałek Jarosław

98%

Mańczak Michał

98%

Kostrubiec Maciej

95%

Mizgier Krzysztof

95%

Szymaniak Jakub

95%

Kotyński Jan

93%

Garnek Julian

90%

Mleczak Karolina

90%

Napieralska Julita

90%

język angielski –
poziom rozszerzony

Napieralska Julita

95%

Kotyński Jan

93%

Mleczak Karolina

93%

Mańczak Michał

93%

Czub Karol

90%

Kawałek Jarosław

90%

Kostrubiec Maciej

90%

Mizgier Krzysztof

90%

Wykaz uczniów, którzy uzyskali 100% punktów w zakresie przedmiotów przyrodniczych

Przedmiot

Nazwisko i imię ucznia

biologia

Kawałek Jarosław

Kotyński Jan

chemia

Czub Karol

Kotyński Jan

geografia

Kawałek Jarosław

Kotyński Jan

Rok szkolny 2010/2011

Zakres egzaminu

Średni wynik %

Kraj

Wielkopolska

Nasza szkoła

część humanistyczna

50,62%

47,38%

66,44%

część matematyczno – przyrodnicza

47,26%

46,76%

59,78%

część językowa – język angielski

56,56%

56,16%

93,78%

Wykaz uczniów, którzy uzyskali najwyższy wynik procentowy

Zakres egzaminu

Nazwisko i imię ucznia

Wynik %

część humanistyczna

Roszyk Michał

88%

Wegner Wojciech

84%

część matematyczno – przyrodnicza

Wegner Wojciech

84%

część językowa – język angielski

Rachwał Adrian

98%

Kurczewska Agata

98%

Kapitańczyk Max

96%

Roszyk Michał

96%

Wegner Wojciech

96%

Czombik Martyna

92%

Płachetka Miłosz

92%

Roman Wiktoria

90%

Rok szkolny 2009/2010

Zakres egzaminu

Średni wynik %

Kraj

Wielkopolska

Nasza szkoła

część humanistyczna

61,28%

58,22%

77,40%

część matematyczno – przyrodnicza

47,80%

46,70%

66,40%

część językowa – język angielski

59,76%

57,72%

88,40%

Porównanie wyników egzaminu w naszym gimnazjum z wynikami poznańskich szkół gimnazjalnych

Zakres egzaminu

Miejsce szkoły wśród
szkół poznańskich

część humanistyczna

3-cie miejsce

część matematyczno – przyrodnicza

13-te miejsce

Wykaz uczniów, którzy uzyskali najwyższy wynik procentowy

Zakres egzaminu

Nazwisko i imię ucznia

Wynik %

część humanistyczna

Latosiński Grzegorz

90%

część matematyczno – przyrodnicza

Latosiński Grzegorz

86%

część językowa – język angielski

Goliński Damian

96%

Latosiński Grzegorz

96%

Jaremkiewicz Aleksandra

94%

Osiecka Martyna

94%

Strzałko Mateusz

90%

Rok szkolny 2008/2009

Zakres egzaminu

Średni wynik %

Kraj

Wielkopolska

Nasza szkoła

część humanistyczna

 63,34%

61,08%

84,72%

część matematyczno – przyrodnicza

52,06%

51,30%

82,18%

część językowa – język angielski

 –

61,10%

87,40%

Porównanie wyników egzaminu w naszym gimnazjum z wynikami poznańskich szkół gimnazjalnych

Zakres egzaminu

Miejsce szkoły wśród
szkół poznańskich

część humanistyczna

6-te miejsce

część matematyczno – przyrodnicza

9-te miejsce

Wykaz uczniów, którzy uzyskali najwyższy wynik procentowy

Zakres egzaminu

Nazwisko i imię ucznia

Wynik %

część humanistyczna

Duda Joanna

92%

Sosnowski Tomasz

88%

Świtoń Anna

84%

część matematyczno – przyrodnicza

Sosnowski Tomasz

100%

Kuźma Michał

100%

Duda Joanna

94%

Świtoń Anna

94%

część językowa – język angielski

Kuźma Michał

100%

Sosnowski Tomasz

100%

Duda Joanna

98%

Świtoń Anna

98%

Bernard Dariusz

92%

Iwanowski Waldemar

90%

Rok szkolny 2007/2008

Zakres egzaminu

Średni wynik %

Kraj

Wielkopolska

Nasza szkoła

część humanistyczna

 61,50%

60,42%

85%

część matematyczno – przyrodnicza

54,08%

53,28%

82,18%

Porównanie wyników egzaminu w naszym gimnazjum z wynikami poznańskich szkół gimnazjalnych

Zakres egzaminu

Miejsce szkoły wśród
szkół poznańskich

część humanistyczna

3-cie miejsce

część matematyczno – przyrodnicza

4-te miejsce

Wykaz uczniów, którzy uzyskali najwyższy wynik procentowy

Zakres egzaminu

Nazwisko i imię ucznia

Wynik %

część humanistyczna

Hababicka Maria

100%

Odważny Filip

96%

Krzyszkowiak Sebastian

90%

część matematyczno – przyrodnicza

Błaszyk Marcin

100%

Hababicka Maria

96%

Odważny Filip

96%

Wieczorek Ireneusz

94%

Krzyszkowiak Sebastian

90%

Projekt i realizacja:
OD REKLAMY Sp. z o.o.