do wyboru 2-4 fakultetów uczymy japońskiego i hiszpańskiego najnowocześniejsze pracownie IT

Nowe zasady egzaminu gimnazjalnego

Nowe zasady obowiązujące od roku szkolnego 2011/2012r.

Zawartość treściową nowego egzaminu gimnazjalnego regulują wymagania ogólne i szczegółowe zapisane w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Określają one wiadomości i umiejętności, które uczniowie mają zdobyć na kolejnych etapach kształcenia.

Egzamin jest przeprowadzany w nowej formie. A mianowicie:

  • część humanistyczna zawiera odrębne zestawy z języka polskiego oraz z historii i wiedzy o społeczeństwie;
  • część matematyczno – przyrodnicza zawiera odrębne zestawy z matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, fizyka, chemia);
  • w części językowej – poziom podstawowy oraz poziom rozszerzony. Wybrany język obcy nowożytny w zakresie podstawowym zdają wszyscy uczniowie.

Język obcy nowożytny w zakresie rozszerzonym jest obowiązkowy dla tych uczniów, którzy realizowali go w szkole podstawowej. Uczeń, który nie realizował wybranego języka w szkole podstawowej może go zdawać w zakresie rozszerzonym.

Egzaminy odbywają się w trzech dniach:

  • Pierwszego dnia uczniowie piszą egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie, a następnie, po przerwie trwającej 45 minut, piszą język polski.
  • Drugiego dnia – egzamin z przedmiotów przyrodniczych, a następnie, po przerwie trwającej 45 minut – egzamin z matematyki.
  • Trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego. Najpierw uczniowie piszą egzamin w zakresie podstawowym, a następnie w zakresie rozszerzonym.
Projekt i realizacja:
OD REKLAMY Sp. z o.o.