do wyboru 2-4 fakultetów uczymy japońskiego i hiszpańskiego najnowocześniejsze pracownie IT

Dwa nabory w roku

ZOSTAŃ TECHNIKIEM INFORMATYKIEM W 4 SEMESTRY

Trwa nabór do Publicznego Studium Informatyki

Jeśli masz ukończoną szkołę średnią (matura nie jest wymagana) i chcesz zacząć dalszą naukę od września, zapraszamy do aplikowania.

Nauka u nas jest darmowa, trwa 2 lata i odbywa się w trybie zaocznym (w weekendy).

 Podstawa programowa obejmuje:

  • systemy operacyjne i administracja sieciowymi systemami operacyjnymi;

  • urządzenia techniki komputerowej, diagnostyka i naprawa tych urządzeń;

  • sieci komputerowe, projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych;

  • systemy baz danych i administracja bazami danych;

  • witryny i aplikacje internetowe, programowanie aplikacji internetowych;

  • język angielski zawodowy.

Kandydaci zobowiązani są dostarczyć:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej

  • 2 zdjęcia legitymacyjne (3,5 cm x 4,5 cm)

  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu

Na miejscu do wypełnienia kwestionariusz i umowa.

ZAPRASZAMY!

Projekt i realizacja:
OD REKLAMY Sp. z o.o.