WCI.pl » Deklaracja przystąpienia do egzaminu zawodowego
do wyboru 2-4 fakultetów uczymy japońskiego i hiszpańskiego najnowocześniejsze pracownie IT

Deklaracja przystąpienia do egzaminu zawodowego

Słuchacz, który zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego, składa pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu zawodowego w zawodzie technik informatyk, zgodnie z kwalifikacją (załącznik 3).

Deklarację składa się nie później niż na 4 miesiące przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminu zawodowego

Słuchacz, który nie dostarczy pisemnej zgody w terminie, nie zostanie dopuszczony do egzaminu.

 Nazwy kwalifikacji:

  • E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
  • E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
  • E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami
Projekt i realizacja:
OD REKLAMY Sp. z o.o.