do wyboru 2-4 fakultetów uczymy japońskiego i hiszpańskiego najnowocześniejsze pracownie IT

Centrum szkoleniowe

2019

Kurs Montessori dla nauczycieli i studentów pedagogiki

 

 

 

 



Kurs Montessori 2017

Pedagogika Marii Montessori – wychowanie przedszkolne

Liczba godzin kursu: 60
Miejsce: ul. R. Strzałkowskiego 5/7, Poznań.

  • Cel kursu: wprowadzenie w teorię i metodykę pracy w zakresie edukacji wieku dziecięcego (przedszkole) wg założeń pedagogicznych Marii Montessori
  • Adresaci: nauczyciele pracujący z dziećmi przedszkolnymi, dyrektorzy przedszkoli, metodycy, doradcy zawodowi, studenci pedagogiki, rodzice i wszystkie osoby zainteresowane pedagogiką M. Montessori
  • Formy zajęć: instruktaże w zakresie wybranych pomocy rozwojowych wykorzystywanych w pracy z dzieckiem przedszkolnym, wykłady, projekcje filmów, dyskusja
  • Metody: aktywizujące, podające
  • Kurs zalicza: obecność w co najmniej 90% zajęć, wykonanie teczki metodycznej oraz zaprezentowanie koncepcji pomocy rozwojowej typu Montessori
  • Uczestnicy otrzymują stosowny dyplom ukończenia propedeutycznego kursu pedagogiki Marii Montessori, wydany przez Polskie Stowarzyszenie Montessori.

 

Bloki tematyczne

A (11 godzin)

Teoria – pedagogika Marii Montessori: ogólne założenia pedagogiczne M. Montessori  w świetle jej biografii. Koncepcja przygotowanego otoczenia a rozwój dziecka. Osobowość i zadania nauczyciela. Edukacja kosmiczna i religijna. Organizacja grup przedszkolnych Montessori. Obserwacja. Zasady wykonywania pomocy typu Montessori

B (6 godzin)

Praktyczne ćwiczenia dnia codziennego: zabiegi samoobsługowe (np. zawiązywanie, czyszczenie butów,  przelewanie wody, mycie rąk). Pielęgnacja otoczenia (np. składanie serwet, nakrywanie do stołu,  pielęgnacja ciętych kwiatów). Lekcje ciszy.

C (10 godzin)

Kształcenie polisensoryczne – budowanie pojęć: wymiary (różowa wieża, brązowe schody, czerwone beleczki, cylindry do osadzania). Wymiary (komoda geometryczna, trójkąty –przykład, bryły). Zmysł dotyku (tabliczki dotykowe). Zmysł słuchu (puszki szmerowe). Zmysł wzroku (tabliczki barwne – przykłady). Inne – przykłady.

D (15 godzin)

Edukacja matematyczna:  liczenie w zakresie 1 – 10 (czerwono niebieskie beleczki, cyfry, wrzecionka, czerwone kółeczka, kolorowe pręciki z perełek). Liczenie w zakresie 100 (Tablice Sequina). Wprowadzenie w system 10.tny na „złotych perełkach”. Cztery działania podstawowe wybrane przykłady np: kolorowy wąż do dodawania, tabela do dodawania, tablice z perełkami do mnożenia i dzielenia).

E (10 godzin)

Edukacja językowa: Przygotowanie do pisania (metalowe ramki). Pisanie (litery szorstkie, ruchomy alfabet). Pierwsze czytanie. Czytanie – trudności językowe – przykład. Wprowadzanie symboli części mowy.

F (8 godzin)

Edukacja kosmiczna: aspekt geograficzny (globusy, puzzle części świata, pojęcia geograficzne – przykłady). Botaniczny aspekt (komoda botaniczna, karty botaniczne, skrzynka I). Aspekt historyczny (czarna wstęga: opowieść panoramiczna ”Ile świat ma lat? O powstaniu życia na Ziemi”.

Szczegółowy plan kursu do pobrania: Poznań Kurs Montessori 2017

Plan kursu

Koszt

Odpłatność za kurs 1200 zł płatne na konto do 15 sierpnia. Koszt kursu nie obejmuje noclegu i wyżywienia.

nr konta: 07 1610 1133 2003 0140 5499 0001  tytułem: Kurs Montessori + imię i nazwisko uczestnika

Liczba miejsc ograniczona, dlatego decyduje kolejność zgłoszeń, które razem z potwierdzeniem przelewu należy wysłać na adres: katarzyna.kelma@wci.pl 

 

Zapisy drogą mailową

Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko uczestnika, datę i miejsce urodzenia, adres korespondencyjny i telefon kontaktowy (dane niezbędne do przeprowadzania rekrutacji oraz wystawienia dyplomu) oraz poniższą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”.


 

kwalifikacje

 

Dokumenty do pobrania

Projekt i realizacja:
OD REKLAMY Sp. z o.o.