do wyboru 2-4 fakultetów uczymy japońskiego i hiszpańskiego najnowocześniejsze pracownie IT

Akademia CISCO

CISCO Networking Academy

Program Cisco Networking Academy jest adresowany do szerokiego kręgu odbiorców. W szczególności adresatami programu są uczniowie starszych klas szkół średnich (techników, liceów i liceów profilowanych), studenci młodszych lat studiów oraz osoby, które chciałyby uzyskać nowe umiejętności w ramach przekwalifikowania zawodowego. Nauka odbywa się z wykorzystaniem edukacyjnej platformy Internetowej.

Od lutego nasi uczniowie i słuchacze mają do dyspozycji materiały oraz ćwiczenia obejmujące 4 semestry po 70 godzin lekcyjnych każdy.

Ich program:

 1. IT Essentials: PC Hardware and Software
  1. Wprowadzenie do komputerów osobistych
  2. Bezpieczne procedury laboratoryjne
  3. Montaż komputera – krok po kroku
  4. Podstawy konserwacji i rozwiązywanie problemów
  5. Podstawy systemów operacyjnych
  6. Podstawy laptopów i urządzeń mobilnych
  7. Podstawy drukarek i skanerów
  8. Podstawy sieci
  9. Podstawowe zabezpieczenia
  10. Umiejętności komunikacyjne
  11. Komputery osobiste dla zaawansowanych
  12. Systemy operacyjne dla zaawansowanych
  13. Laptopy i urządzenia mobilne dla zaawansowanych
  14. Drukarki i skanery dla zawansowanych
  15. Zaawansowane zagadnienia sieciowe
  16. Zaawansowane zagadnienia bezpieczeństwa
 2. CCNA Discovery 1: Sieci dla domu i małych przedsiębiorstw
  1. Wstęp do komputerów i aplikacji
  2. Oprogramowanie komputerów osobistych
  3. Podłączenie do sieci
  4. Połączenie z Internetem z wykorzystaniem dostawcy usług internetowych
  5. Adresacja sieciowa
  6. Usługi sieciowe
  7. Technologie bezprzewodowe
  8. Podstawy zabezpieczeń
  9. Rozwiązywanie problemów z siecią
 3. CCNA Discovery 2: Praca w małym i średnim przedsiębiorstwie lub dla dostawcy usług internetowych
  1. Internet i jego zastosowanie
  2. Dostawca usług internetowych (ISP) – wsparcie techniczne
  3. Planowanie modernizacji sieci
  4. Planowanie struktury adresacji
  5. Konfiguracja routera ISR
  6. Routing
  7. Usługi ISP
  8. Odpowiedzialność ISP
 4. CCNA Exploration 1: Podstawy sieci
  1. Znaczenie sieci we współczesnym świecie
  2. Komunikacja poprzez sieć
  3. Funkcjonalność i protokoły warstwy aplikacyjnej
  4. Warstwa transportowa OSI
  5. Warstwa sieciowa OSI
  6. Adresowanie w sieciach – IPv4
  7. Warstwa łącza danych
  8. Warstwa fizyczna OSI
  9. Projektowanie sieci. Okablowanie
  10. Konfigurowanie i testowanie sieci

Dodatkowo szkoła otrzyma niezbędny sprzęt do prowadzenia ćwiczeń praktycznych oraz zdalny dostęp do laboratoriów w Rzeszowie. Uczestnicy programu powinni nabyć umiejętności niezbędne do projektowania, budowania i bieżącej obsługi małych i średnich sieci komputerowych. Opanowanie treści programowych jest wystarczającą podstawą do zaliczenia egzaminu certyfikującego na pierwszy stopień zawodowy Cisco (Cisco Certified Networking Associate). Jednocześnie absolwenci akademii Cisco uzyskują wiedzę potrzebną do ewentualnego dalszego studiowania zagadnień związanych ze złożonymi sieciami komputerowymi.

Po ukończeniu każdego semestru i zdanych egzaminach słuchacze i uczniowie otrzymują certyfikaty CISCO.

Dokumenty do pobrania

Projekt i realizacja:
OD REKLAMY Sp. z o.o.